Otwarcie zmodernizowanej drogi w Niewodnicy Kościelnej

Zakończyły się prace remontowe na ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej. Budowa ponad półkilometrowego odcinka była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmodernizowana droga została oficjalnie otwarta 29 września.

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest istotne, dlatego sukcesywnie realizujemy remonty dróg – mówił Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna.

W ramach projektu powstały m.in. pobocze, chodniki czy zjazdy do posesji. Zbudowano sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i przyłącza sieci gazowej. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych i wyniesione skrzyżowanie, które znacznie poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W uroczystości otwarcia udział wzięli m.in. Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Marek Malinowski – członek zarządu województwa podlaskiego, Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, nadkom. Tomasz Organek – komendant Komisariatu Policji w Łapach, Jarosław Czech – przewodniczący rady gminy, radni gminni, sołtys i mieszkańcy Niewodnicy. Modlitwie przewodniczył i drogę poświęcił ks. Andrzej Bojarzyński – wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej.

- W imieniu własnym oraz całego zarządu chciałbym pogratulować kolejnej inwestycji na terenie gminy Turośń, która bardzo aktywnie pozyskuje środki na modernizacje. Cieszę się, że mogą być one realizowane, a drogi, które są remontowane, na pewno będą służyć mieszkańcom – mówił Marek Malinowski – członek zarządu województwa podlaskiego.

Koszt inwestycji wynosi 1 mln 28 tys. zł, z czego ponad 375 tys. zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kamil Tomasz Dobrzyński

zdjęcia: Patrycja Gościewska

Powrót na początek strony