Zabytkowa Kaplica pw. św. Barbary w Baciutach została wyremontowana

Z końcem października br. zakończyły się prace remontowe przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Baciutach. Osiemnastowieczna budowla, początkowo grekokatolicka, po 1839 r. prawosławna, należy do parafii św. Mikołaja w Topilcu. Kaplicą od lat opiekują się mieszkańcy okolicznych wsi.

Dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pozwoliła m.in.: na wymianę pokrycia dachowego, wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wymianę posadzki, remont bramy wejściowej. Wartość inwestycji - 69 tys. 495 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 34.351,37 zł, a wkład własny Gminy to 35.143,63 zł.
W sobotę, 20 listopada br. wyremontowaną kaplicę poświęcili: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, ks. mitrat Jan Troc, ks. prot. Jan Karpiuk, ks. prot. Andrzej Bołbot oraz ks. Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu.
Odnowiony zabytek - świadectwo przestrzeni wieków, przez następne dziesięciolecia, wpisywać się będzie w krajobraz kulturowy gminy Turośń Kościelna.

Tekst i zdjęcia: Bożena Bieryło

Powrót na początek strony