Informacja dot. kanalizacji w Niewodnicy

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej – ul. Spacerowa, Borówkowa, Malinowa, Poziomkowa, Jeżynowa i Jagodowa została przekazana do eksploatacji.  
W związku z powyższym celem przyłączania się do kanalizacji sanitarnej zainteresowani mieszkańcy w/w ulic mogą zgłoszać się do eksploatatora gminnych sieci wodno – kanalizacyjnych tj. Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31 ,15-620 Białystok  tel. 85 744 33 34 lub 502096973.

Powrót na początek strony