Ogłoszenie, Borowskie Michały, Borowskie Skórki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza mieszkańców
miejscowości Borowskie Michały i Borowskie Skórki na
spotkanie informacyjne w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.


Spotkanie odbędzie się dnia 5 czerwca 2024 r. (środa)
o godzinie 20.00 w świetlicy wiejskiej w Borowskich
Michałach.


Wójt Gminy
Grzegorz Jakuć

Powrót na początek strony