SMS INFORMUJĄCY O TERMINACH PŁATNOŚCI ORAZ ZALEGŁOŚCIACH W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, iż od czerwca 2024 r. przekazuje mieszkańcom Gminy informacje w krótkiej wiadomości tekstowej SMS o upływających terminach płatności oraz zaległościach w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SMS-y są wysyłane z numeru telefonu 577 700 595 na numery telefonów podane w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 715 80 21.

Powrót na początek strony