Studium uwarunkowań

Poniżej zamieszczamy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń kościelna wraz z załącznikiem graficznym:

Uchwała nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna"

Pliki do pobrania

Studium uwarunkowań

Powrót na początek strony