Komisje VIII kadencji Rady Gminy Turośń Kościelna

1. Komisja Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

- Elżbieta Sasinowska - Przewodnicząca Komisji

- Marek Kondzior - Wiceprzewodniczący Komisji

- Jarosław Czech

- Wojciech Andrzej Kondzior

- Sławomir Dariusz Szajda

 

2. Komisja Oświaty i Kultury

- Jadwiga Zofia Drozdowska - Przewodnicząca Komisji

- Jerzy Bączek - Wiceprzewodniczący Komisji

- Tomasz Kamiński

- Beata Dryl

- Elżbieta Sasinowska

 

3. Komisja Budżetowa

- Beata Dryl - Przewodnicząca Komisji

- Jarosław Bartnowski - Wiceprzewodniczący Komisji

- Jadwiga Zofia Drozdowska

- Marek Kondzior

- Leszek Kondzior

 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- Wojciech Bogdanowicz - Przewodniczący Komisji

- Bernarda Leszczyńska - Wiceprzewodnicząca Komisji

- Wojciech Andrzej Kondzior

- Jerzy Bączek

 

 

5. Komisja Rewizyjna

- Jerzy Bączek - Przewodniczący Komisji

- Wojciech Bogdanowicz- Wiceprzewodniczący Komisji

- Bernarda Leszczyńska

- Marek Paczkowski

- Sławomir Dariusz Szajda

Komisje Rady Gminy Turośń Kościelna VIII kadencji

Powrót na początek strony