Struktura organizacyjna urzędu GMINY

Numer pokoju

Osoba/stanowisko

Kontakt

Rodzaj załatwianej sprawy

pokój nr 15


I piętro

Grzegorz Jakuć


Wójt Gminy

tel. 85 7158000


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9-16.

pokój nr 16

I piętro

   

pokój nr 13

 

I Piętro

Paweł Kondracki

 

Sekretarz Gminy

tel. 85 7158003

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę Gminy, Wójta i Urząd Gminy.

2. Nadzór nad współpracą z sołectwami Gminy.

3. Zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie Gminy

pokój nr 12

 

I Piętro

Elżbieta Ożarowska

 

Skarbnik Gminy

tel. 85 7158009

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Kierownik Referatu Finansowego.


2. Opracowanie projektu budżetu Gminy i jego realizacja

pokój nr 17


I piętro

Jarosław Czech

 

Przewodniczący Rady Gminy

tel. 85 7158000

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie interesantów w każdy czwartek w godz. 12-16.

REFERAT ORGANIZACYJNY
 I Piętro 

 

1. Kierownik Referatu Organizacyjnego. 

pokój nr 28


II piętro

Paweł Kondracki


Kierownik Referatu

tel. 85 7158005

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pokój nr 28


II piętro

Ewa Dryl


stanowisko do spraw oświaty, archiwum zakładowego, działalności gospodarczej

tel. 85 7158005


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Ewidencja działalności gospodarczej:


wpis do rejestru, wykreślenie, zmiany w rejestrze.


2. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu: wydawanie, cofanie, naliczanie wysokości opłat.


3. Prowadzenie spraw związanych z oświatą i funkcjonowaniem szkół.


4. Prowadzenie archiwum zakładowego.

pokój nr 28


II piętro

Paweł Kondracki


stanowisko do spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, bhp, BIP

tel. 85 7158005

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sprawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.


2. Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej.


3.Sprawy świadczeń rzeczowych i osobowych na rzecz obronności.


4. Zarządzanie Kryzysowe.

pokój nr 23


II piętro

Marzena Jakim


stanowisko do spraw kadrowych, obsługi Rady Gminy, organizacji pozarządowych

tel 85 7158020

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.


2. Prowadzenie obsługi Rady Gminy.


3. Prowadzenie obsługi stowarzyszeń i związków do których należy Gmina.

pokój nr 15


I piętro

Sylwia Fiedorczuk


stanowisko ds. obsługi sekretariatu

tel. 85 7158000

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy.


2. Przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji.


3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.


4. Przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

pokój nr 03


parter

Marcin Rybnik


stanowisko informatyk


 

 tel. 85 7158016

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego (serwis i konfiguracje).


2. Administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz siecią komputerową Urzędu.


3. Aktualizacje strony internetowej i BIP Gminy Turośń Kościelna.

pokój nr 28

II piętro

Aneta Marcinowicz

 

inspektor

 tel. 85 715 80 05 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
URZĄD STANU CYWILNEGO

pokój nr 29


II piętro

Magdalena Rosińska


Kierownik USC


ewidencja ludności

tel. 85 7158005

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Rejestracja stanu cywilnego, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu.


2.Zawieranie małżeństw.


3. Zmiana imion i nazwisk.


4. Wydawanie dowodów.


5.Zgłoszenia zaginięcia dowodu osobistego.


6. Ewidencja ludności zameldowanej na pobyt stały, czasowy, wymeldowania.


7. Zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu.


8. Zaświadczenia o prawie do głosowania.


9. Spisywanie zeznań świadków w celu doliczenia do emerytury pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia.

pokój nr 28


II piętro

Paweł Kondracki


Zastępca Kierownika USC


 

tel. 85 7158005

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Rejestracja stanu cywilnego, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu.


2.Zawieranie małżeństw.


3. Zmiana imion i nazwisk.


4. Wydawanie dowodów.


5.Zgłoszenia zaginięcia dowodu osobistego.


6. Ewidencja ludności zameldowanej na pobyt stały, czasowy, wymeldowania.


7. Zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu.


8. Zaświadczenia o prawie do głosowania.


9. Spisywanie zeznań świadków w celu doliczenia do emerytury pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia.

REFERAT FINANSOWY

pokój nr 12


I piętro

 


Skarbnik Gminy

tel. 85 7158009

 

mgr Elżbieta Ożarowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Kierownik Referatu Finansowego.


2. Opracowanie projektu budżetu Gminy i jego realizacja

pokój nr 21


II piętro

Małgorzata Szymkowska


stanowisko ds. wymiaru podatków

tel 85 7158006

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.


2. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.


3. Zwrot podatku akcyzowego.

pokój nr 21


II piętro

 Aneta Gołaś


stanowisko do spraw wymiaru podatków, oraz prowadzenie kasy

tel. 85 7158006

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Wymiar zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.


2. Wymiar i księgowość podatków od środków transportowych.


3. Rozliczanie finansowe sołtysów i naliczanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.


4. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy.

pokój nr 11


I piętro

Iwona Kołodko


stanowisko ds. księgowości budżetowej,

tel. 85 7158008

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Nanoszenie zmian do planu dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.


2. Przygotowywanie faktur do zapłaty.


3.Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT.

pokój nr 11


I piętro

Katarzyna Adamska


stanowisko do spraw płacowych i księgowości podatkowej

tel. 85 7158006

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sprawy płacowe oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu Gminy.


2. Prowadzenie ewidencji księgowej należnych podatków i opłat.


3. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.

pokój nr 21


II piętro

Patrycja Gościewska


stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 85 7158021

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.


2. Prowadzenie ewidencji księgowej należnych opłat oraz kontrola ich terminowości.


3. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach.

pokój nr 11


I piętro

Irena Walko
stanowisko ds. księgowości szkół

 

tel. 85 7158010

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość szkół

pokój nr 11


I piętro

Piotr Witowski


stanowisko ds. płacowych szkół

tel. 85 7158010

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy płacowe oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników szkół podstawowych i Zespołu Szkół.

I piętro

Elżbieta Kowalczuk

stanowisko ds. księgowych

tel. 85 715 80 08

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
REFERAT BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

pokój nr 27


II piętro

Kamil Tomasz Dobrzyński

Kierownik Referatu Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

tel. 85 7158014

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Organizacja pracy referatu oraz kontrola wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników.

2. Zamówienia publiczne.

 

pokój nr 25

Ewa Walentynowicz

inspektor do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego

tel. 85 7158013

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Prowadzenie dokumentacji inwestycji gminnych.

2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

pokój nr 25


II piętro

Wiesław Szewko


specjalista ds. geodezji i gospodarki gruntami

tel. 85 7158013

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sprawy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych.


2. Projekty opinii podziału nieruchomości (postanowienia).


3. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

pokój nr 25

II piętro

Słominski Adam

podinspektor

tel: 85 715 80 13

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów, wyrysów i zaświadczeń.

2. Decyzje  o lokalizacji inwestycji celu publicznego

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój nr 23


II piętro

Marek Klepacki


Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 85 7158017

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego i sanitarnego budynków i obiektów będących własnością Gminy.


2. Sporządzanie umów najmu i dzierżawy lokali komunalnych.


3. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych.


4. Nadzór nad sprzętem samochodowym.

pokój nr 26


II piętro

Marzena Dobrzyńska


stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

tel. 85 7158015

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Sprawy ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, wywóz śmieci, szamba, likwidacja dzikich wysypisk.


2. Wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, ustalanie opłat z tego tytułu.


3. Przygotowywanie dokumentacji do wydawania decyzji i projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


4. Sprawy naliczania opłat planistycznych oraz adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem – z udziałem środków finansowych Gminy – urządzeń infrastruktury technicznej.


5. Sprawy zabytków.

pokój nr 26


II piętro

Izabela Kasprzyńska


podinspektor ds. geodezji i

drogownictwa

tel. 85 7158015

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sprawy związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.


2. Oświetlenia drogowe – przyjmowanie zgłoszeń o awarii oświetlenia.


3. Rozgraniczenia nieruchomości.


4. Sprawy związane z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości.


5. Sprawy z zakresu rolnictwa


6. Sprawy związane z ochroną zwierzat.

OBSŁUGA PRAWNA

pokój nr 17


I piętro

Anna Nazarewicz

tel. 85 7158003

Praca wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Urzędu Gminy.

DODATKOWE USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIADCZONE
W BUDYNKU URZĘDU PRZEZ:
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BIAŁYMSTOKU

sala konferencyjna

( parter)

Artur Krzyżanowski

doradca rolnośrodowiskowy          

dni urzędowania:          

każdy poniedziałek             

w godz.8.30 – 14.30

tel. kom. 695614588

tel. 85 7402051

1. Pomoc przy sporządzaniu wniosków o fundusze strukturalne UE do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


2. Sporządzanie planów i wniosków z programów rolnośrodowiskowych.


3. Organizacja i prowadzenie szkoleń rolniczych na terenie Gminy Turośń Kościelna.


4. Instruktaże indywidualne dotyczące rolnictwa i funduszy UE.

STAROSTWO POWIATOWE - NADZÓR NAD WYCINKĄ DRZEW W LASACH PRYWATNYCH
 

Krzysztof Kamieński

tel. komórkowy - 570 948 126

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych we wsiach: Baciuty, Barszczówka, Bojary, Borowskie: Gziki, Olki, Cibory, Wypychy, Michały, Skórki, Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dobrowoda, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Piećki, Pomigacze, Tołcze, Topilec, Trypucie, Turośń Dolna, Turośń Kościelna, Zalesiany, Zawady.