Zachęcamy mieszkańców gminy Turośń Kościelna do wzięcia udziału w Konkursie Sztuki Ludowej organizowanym przez Burmistrza Miasta Łowicza. Udział w konkursie może wziąć osoba fizyczna lub prawna, która wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, pieśni ludowej, tańca, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej, plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, sztuki kulinarnej, itp. "Gwiazda Łowicko" przyznawana jest nie więcej niż po jednej w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej raz w roku.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać na adres: Urzqd Miejski w Łowiczu, Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, pl. Stary Rynek 3, 99-400 towicz w terminie do 30 czerwca 2019 roku - decyduje data stempla pocztowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej gościła dzieci z grupy „Promyczki” wraz z wychowawczynią Panią Moniką Bibułowicz na dwóch spotkaniach z książką. Wędrówkę przez świat legend odbyły przedszkolaki słuchając Pani Bożeny Bieryło dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, która przeczytała im piękne, polskie klechdy: „Złoty warkocz”, „Srebrnorogi jeleń” oraz „Król ryb”. Natomiast Pani Anna Jaworska przybliżyła dzieciom postać Misia Uszatka, czytając o jego przygodach z książki Czesława Janczarskiego „Przygody i wędrówki Misia Uszatka”.”Promyczki” miały również okazję do zaprezentowania swojej wiedzy – odgadywały zadawane przez Panią Alinę Kowalczuk zagadki.

promyczki042019.2

promyczki042019

promyczki042019.12

promyczki052019.1

promyczki05.2019.2

promyczki052019