Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

W dniu  21 czerwca 2018 r. odbyły się obrady XXXVI  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Po wysłuchaniu informacji Wójta z działalności międzysesyjnej radni podjęli następujące uchwały:

1.      Nr XXXVI/278/2018 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna”.

2.      Nr XXXVI/279/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


3.      Nr XXXVI/280/2018  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez  Gminę Turośń Kościelna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

4.      Nr XXXVI/281/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

5.      Nr XXXVI/282/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029.

6.      Nr XXXVI/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – w trybie bezprzetargowym – nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna (obręb Barszczówka).

7.      Nr XXXVI/284/2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – w trybie bezprzetargowym – nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna (obręb Turośń Kościelna).

8.      Nr XXXVI/285/2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Złożone interpelacje w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych oraz problemu ze spadkiem ciśnienia wody w wodociągu,   w większości miejscowości  gminnych.

 

IMG 2988 Copy Copy Kopiowanie

IMG 2996 Copy Copy Kopiowanie

IMG 3005 Copy Copy Kopiowanie

IMG 3009 Copy Copy Kopiowanie

W dniach 12-13 czerwca br. W Warszawie, Pan Wójt Grzegorz Jakuć miał kolejną okazję do zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z prowadzeniem projektów dot. Energii odnawialnej.
Adelphi, niezależny niemiecki instytut, który realizuje projekt dotyczący polsko-niemieckiej współpracy na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (https://www.low-emission-project.de/pl), którego partnerem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”j, zaprosił Pana Wójta na warsztaty kończące projekt. Podczas sesji pt. „Współpraca z podmiotami spoza sektora komunalnego w kontekście zdecentralizowanej produkcji energii odnawialnej”, Pan Grzegorz Jakuć przedstawił swoje doświadczenia dot. wykorzystania OZE we współpracy z mieszkańcami Gminy Turośń Kościelna.
 
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 011 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 016 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 029 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 037 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 055 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 071 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 095 Copy
Pędzą konie po... Niewodnicy Kościelnej - Dzień Konia na Podlasiu XV Edycja
Piękne klacze, silne ogiery i widowiskowe zaprzęgi konne – Dzień Konia na Podlasiu XV Edycja za nami. A było co podziwiać, bo hodowcy stanęli na wysokości zadania w przygotowaniach zwierząt do championatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej oraz Związek Hodowców Koni w Białymstoku.
 
IMG 2519
 

IMG 2530

 
IMG 2544
 
Święto miłośników koni rozpoczęła msza św., której przewodniczyli ks. proboszcz Andrzej Sadowski i ks. Mirosław Karnacewicz. Wspólna modlitwa w intencji hodowców i rolników na terenie niewodnickiej parafii odbyła się udziałem pocztów sztandarowych Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku.
 
IMG 2482
 
IMG 2492
 
IMG 2498
 
IMG 2501

 

Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste otwarcie Dnia Konia, w trakcie którego Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna wspomniał, że nieprzypadkowo owe święto odbywa się na terenie gminy Turośń Kościelna. Tradycje końskie były tu od zawsze, a kilkanaście lat temu wskrzesili je kawalerzyści szwadronu ZAZA, dodał gospodarz.
 
IMG 2552
 
IMG 2556

 

18 czerwca br. w Niewodnicy Kościelnej w konkursach wystartowało 30 źrebiąt rasy koń polski zimnokrwisty i arden polski. W ocenie indywidualnej komisja brała pod uwagę cechy takie jak typ rasowy, pokrój, stęp i kłus koni rocznych i dwuletnich. Jak co roku zwyciężyli najlepsi, a było warto, bo do zdobycia były puchary i cenne nagrody, zarówno dla koni, jak i ich hodowców.
IMG 2662
 
IMG 2583

 

IMG 2546
 
IMG 2586
 
IMG 2591
 
IMG 2598
 
IMG 2707
 
IMG 2744
 
IMG 2673
 
IMG 2623
 
IMG 2627
 
IMG 2629
 
IMG 2631
 
IMG 2638
 
IMG 2718
 
IMG 2719
 
Dodatkową atrakcją były zawody zaprzęgów konnych rozgrywane w kategoriach: zawodowym powożeniu zaprzęgów singlowych, parokonnych i kucy. Była to nie lada gratka, bo na zakończenie zawodów chętne osoby mogły się przejechać bryczką, a tym samym w pełni poczuć klimat powożenia.
IMG 2791
 
IMG 2823
 
IMG 2836
 
IMG 2837
 
IMG 2859
 
IMG 2861
 
IMG 2881
 
IMG 2890
 
IMG 2880
 
Tegoroczną edycję odwiedziło wielu znamienitych gości, m.in. Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Antoni Pełkowski Starosta Powiatu Białostockiego, Witold Karczewski Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku, mł. insp. Łukasz Głowacki Komendant Komisariatu Policji w Łapach.
 
IMG 2559
 
IMG 2560

 

IMG 2561

 

Podziwiano nie tylko piekne konie, ale także odwiedzano kolorowe kramy oraz stoiska instytucjonalne, m.in. Starostwa Powiatowego w Białymstoku,  ARiMR, Powiatowego Urzędu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Stowarzyszenia N.A.R.E.W., Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy. Prezentowali się również rękodzielnicy i wystawcy branży okołorolniczej.

 

IMG 2572
 
IMG 2577
 
IMG 2603
 
IMG 2604
 
IMG 2605
 
IMG 2570
 
IMG 2611
 
Późne popołudnie należało do sceny artystycznej, na której królowała muzyka i dobra zabawa. Jak na festyn przystało, nie mogło się obyć bez występów dzieciaków z niewodnickich placówek oświatowych: Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola „Puchatek”. W dobre humory wprawił nas kabaret BIESIADA POLSKA, a wir tańca porwała podlasianka Magda Niewińska. Wielu wzruszeń i ożywionych wspomnień pozostawił koncert gwiazdy wieczoru – zespołu Trzy Gitary. Publiczność śpiewała razem z muzykami grającymi na żywo znane utwory Czerwonych Gitar i ruszała się w rytm przebojów takich jak „Nie zadzieraj nosa”, „Już za rok matura”, czy „Kwiaty we włosach”.
 
IMG 2782
 
IMG 20180617 161656
 
IMG 2788
 
IMG 2829
 
IMG 2804
 
IMG 2806
 
IMG 2807
 
IMG 2897
 
IMG 2927
 
IMG 2931
 
IMG 2952
 
IMG 2954
 
IMG 2969

 

Jak zwykle na wysokości zadania stanęły Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy włączając się w organizację imprezy, za co składamy serdeczne podziękowania.
IMG 2943
 
IMG 2941
 
                                                                             ***
 
Celem imprezy jest promocja rozwoju obszarów wiejskich, zachowanie tradycji i dziedzictwa wsi podlaskiej, promowanie aktywnego wypoczynku oraz tworzenie sieci kontaktów i podnoszenia poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń rolników i hodowców.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.
 
IMG 2565
 
IMG 2760
 
IMG 2529

IMG 2521

IMG 2851
 

SKM C224e18061320250

plakat a3 maj18

Rajd Rowerowy plakat

 

 

logo belka ok

Serdecznie zapraszamy !

Od dawna wiadomo, że Podlasie koniem stoi. A gmina Turośń Kościelna słynie z tego, że raz do roku spotykają się na jej terenie hodowcy i miłośnicy koni. Tak jest i tym razem 17 czerwca br. w Niewodnicy Kościelnej odbędzie się XV edycja imprezy „Dzień Konia na Podlasiu”.

Swoje najpiękniejsze konie zaprezentują hodowcy z całego powiatu białostockiego. Odbędą się konkursy rocznych i dwuletnich źrebiąt. Nie zabraknie rymarzy, twórców ludowych i rękodzielników.

W tym roku dodatkową atrakcją są zawody zaprzęgów konnych, które będą rozgrywane w dwóch kategoriach: zawodowym powożeniu zaprzęgów Singlowych i Parokonnych. Zawody w powożeniu końmi to jedna z najstarszych na świecie konkurencji jeździeckich i w ogóle konkurencji sportowych. Współcześnie rozgrywane zawody w powożeniu mają na celu „sprawdzenie wartości użytkowej, wytrzymałości, dzielności, temperamentu i charakteru koni”. Sprawdzian tego typu ma również za zadanie kultywację i propagowanie trwającej tysiąclecia tradycji powożenia końmi, jako istotnego elementu kultury narodowej.

Celem imprezy jest promocja rozwoju obszarów wiejskich, zachowanie tradycji i dziedzictwa wsi podlaskiej, promowanie aktywnego wypoczynku oraz tworzenie sieci kontaktów i podnoszenia poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń rolników i hodowców.

Dzień Konia na Podlasiu to również występy artystyczne. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie wystąpi Biesiada Polska, Magda Niewińska, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Trzy Gitary.

Program:

11:30  Msza. św. w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej

13:00  Uroczyste otwarcie Dnia Konia na Podlasiu

13:15  Championat ogierków zimnokrwistych rocznych i dwuletnich

15:30  Championat klaczek zimnokrwistych rocznych i dwuletnich

Championat zakończą zawody zaprzęgów konnych.

 

Występy artystyczne:

16:30 Biesiada Polska

19:00 Magda Niewińska

20:30 Trzy Gitary

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.

 

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W Parlamencie Europejskim trwają rozmowy na temat przyszłych ram polityki energetycznej i klimatycznej. Parlament Europejski nieodmiennie opowiada się za korzystaniem z odnawialnych źródeł energii oraz podkreśla konieczność wyznaczenia obowiązkowych celów do 2020 r., a następnie do 2030 r.
 
W jednym ze spotkań pt.„Skutki nowej, bezemisyjnej, zdecentralizowanej i cyfrowej struktury dostaw energii dla zatrudnienia i dla gospodarki regionalnej” zorganizowanym w dniu 31 maja 2018 r. przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w siedzibie komitetu w Brukseli w charakterze prelegenta wystąpił Grzegorz Jakuć wójt gminy Turośń Kościelna.

Tematem przewodnim wysłuchania publicznego była prezentacja lokalnych efektów transformacji energetycznej w w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również propozycje ich pokonywania w świetle planów rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów i praktyków omówiono perspektywy i instrumenty wspomagania rozwoju OZE na terenach wiejskich, przy wsparciu administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej.

  
Konferencję rozpoczął Pierre Jean Coulon – President of the Section for „Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society”, European Economic and Social Committee. W pierwszym panelu dyskusyjnym głos zabrali m.in. Michael Knape – Mayor of Treuenbrietzen, Germany, Gerard McGovern – Coordinator INTEREG Project COBEN, Universytety of Oldenburg, Grzegorz Jakuc - Wójt gminy Turośń Kościelna.
  
 

Wójt Grzegorz Jakuć pytany w trakcie dyskusji o motywy podjęcia działań w ramach odnawialnych źródeł energii przyznał, że głównym argumentem były braki alternatywnych źródeł produkcji energii na terenie województwa podlaskiego, co w konsekwencji prowadziło, raz do zależności energetycznej, dwa do wysokiej ceny, jaką mieszkańcy muszą ponosić za jej przesył. Potwierdził, iż był to też wynik osobistych zainteresowań nowymi technologiami poparty wiedzą, doświadczeniem oraz inspiracją z wyjazdów studyjnych, głównie do Republiki Federalnej Niemiec. Poza tym wachlarz możliwości jaki był możliwy w ramach członkostwa w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym (BOF) i korzystanie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych sprzyjał działaniom nakierowanym na innowacyjne rozwiązania, a przede wszystkim bezpieczeństwo gminnej polityki energetycznej zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej.

Dla przykładu wskazał rosnący w perspektywie lat wskaźnik zainteresowania OZE przez samych mieszkańców (przy pierwszej propozycji w 2013 roku było to 7 osób, w 2014 roku 32 osoby, natomiast 2015 rok - to około 400 osób deklarujących chęć stosowania nowych rozwiązań w ramach odnawialnych źródeł energii). Obecnie na terenie gminy w prawie co 4 gospodarstwie domowym (domu – red.) funkcjonuje instalacja OZE. Co ciekawe liczba ta stale rośnie i na tą chwilę mamy już złożonych ok. 70 nowych wniosków. Świadczy to o wzroście świadomości mieszkańców i przekonaniu o zasadności stosowania tego typy działań. Zdaniem wójta, ważnym czynnikiem wspierającym rozwój zielonej energii są regulacje prawne i założenia ekonomiczne wspierające rozwój zielonej energii. W przypadku gminy Turośń Kościelna 85 procent wkładu finansowego pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego a właściciele domów byli zobowiązani pokryć jedynie 15 procent wartości inwestycji. Jak podkreślił, istotne znaczenie miało także to, że cały proces koordynowała gmina, co znacznie odciążyło mieszkańców.
 
energy transition in europe s regions 05 Kopiowanie
źródło: www.eesc.europa.eu
 
34482000 1475641389209229 6103083274177871872 n Kopiowanie