17 lipca 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.
Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.
Więcej informacji:

 

Z góry dziękujemy i zapraszamy do udziału!

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje zainteresowanych rolników, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2018 roku – można składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15, I piętro) w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30.

Na podstawie otrzymanych wniosków, powołana przez Wojewodę Podlaskiego komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

W dniu  21 czerwca 2018 r. odbyły się obrady XXXVI  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Po wysłuchaniu informacji Wójta z działalności międzysesyjnej radni podjęli następujące uchwały:

1.      Nr XXXVI/278/2018 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna”.

2.      Nr XXXVI/279/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


3.      Nr XXXVI/280/2018  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez  Gminę Turośń Kościelna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

4.      Nr XXXVI/281/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

5.      Nr XXXVI/282/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029.

6.      Nr XXXVI/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – w trybie bezprzetargowym – nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna (obręb Barszczówka).

7.      Nr XXXVI/284/2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – w trybie bezprzetargowym – nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna (obręb Turośń Kościelna).

8.      Nr XXXVI/285/2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Złożone interpelacje w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych oraz problemu ze spadkiem ciśnienia wody w wodociągu,   w większości miejscowości  gminnych.

 

IMG 2988 Copy Copy Kopiowanie

IMG 2996 Copy Copy Kopiowanie

IMG 3005 Copy Copy Kopiowanie

IMG 3009 Copy Copy Kopiowanie

W dniach 12-13 czerwca br. W Warszawie, Pan Wójt Grzegorz Jakuć miał kolejną okazję do zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z prowadzeniem projektów dot. Energii odnawialnej.
Adelphi, niezależny niemiecki instytut, który realizuje projekt dotyczący polsko-niemieckiej współpracy na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (https://www.low-emission-project.de/pl), którego partnerem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”j, zaprosił Pana Wójta na warsztaty kończące projekt. Podczas sesji pt. „Współpraca z podmiotami spoza sektora komunalnego w kontekście zdecentralizowanej produkcji energii odnawialnej”, Pan Grzegorz Jakuć przedstawił swoje doświadczenia dot. wykorzystania OZE we współpracy z mieszkańcami Gminy Turośń Kościelna.
 
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 011 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 016 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 029 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 037 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 055 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 071 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 095 Copy
Pędzą konie po... Niewodnicy Kościelnej - Dzień Konia na Podlasiu XV Edycja
logo belka ok
 
 
Piękne klacze, silne ogiery i widowiskowe zaprzęgi konne – Dzień Konia na Podlasiu XV Edycja za nami. A było co podziwiać, bo hodowcy stanęli na wysokości zadania w przygotowaniach zwierząt do championatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej oraz Związek Hodowców Koni w Białymstoku.
 
IMG 2519
 

IMG 2530

 
IMG 2544
 
Święto miłośników koni rozpoczęła msza św., której przewodniczyli ks. proboszcz Andrzej Sadowski i ks. Mirosław Karnacewicz. Wspólna modlitwa w intencji hodowców i rolników na terenie niewodnickiej parafii odbyła się udziałem pocztów sztandarowych Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku.
 
IMG 2482
 
IMG 2492
 
IMG 2498
 
IMG 2501

 

Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste otwarcie Dnia Konia, w trakcie którego Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna wspomniał, że nieprzypadkowo owe święto odbywa się na terenie gminy Turośń Kościelna. Tradycje końskie były tu od zawsze, a kilkanaście lat temu wskrzesili je kawalerzyści szwadronu ZAZA, dodał gospodarz.
 
IMG 2552
 
IMG 2556

 

17 czerwca br. w Niewodnicy Kościelnej w konkursach wystartowało 30 źrebiąt rasy koń polski zimnokrwisty i arden polski. W ocenie indywidualnej komisja brała pod uwagę cechy takie jak typ rasowy, pokrój, stęp i kłus koni rocznych i dwuletnich. Jak co roku zwyciężyli najlepsi, a było warto, bo do zdobycia były puchary i cenne nagrody, zarówno dla koni, jak i ich hodowców.
IMG 2662
 
IMG 2583

 

IMG 2546
 
IMG 2586
 
IMG 2591
 
IMG 2598
 
IMG 2707
 
IMG 2744
 
IMG 2673
 
IMG 2623
 
IMG 2627
 
IMG 2629
 
IMG 2631
 
IMG 2638
 
IMG 2718
 
IMG 2719
 
Dodatkową atrakcją były zawody zaprzęgów konnych rozgrywane w kategoriach: zawodowym powożeniu zaprzęgów singlowych, parokonnych i kucy. Była to nie lada gratka, bo na zakończenie zawodów chętne osoby mogły się przejechać bryczką, a tym samym w pełni poczuć klimat powożenia.
IMG 2791
 
IMG 2823
 
IMG 2836
 
IMG 2837
 
IMG 2859
 
IMG 2861
 
IMG 2881
 
IMG 2890
 
IMG 2880
 
Tegoroczną edycję odwiedziło wielu znamienitych gości, m.in. Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Antoni Pełkowski Starosta Powiatu Białostockiego, Witold Karczewski Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku, mł. insp. Łukasz Głowacki Komendant Komisariatu Policji w Łapach.
 
IMG 2559
 
IMG 2560

 

IMG 2561

 

Podziwiano nie tylko piekne konie, ale także odwiedzano kolorowe kramy oraz stoiska instytucjonalne, m.in. Starostwa Powiatowego w Białymstoku,  ARiMR, Powiatowego Urzędu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Stowarzyszenia N.A.R.E.W., Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy. Prezentowali się również rękodzielnicy i wystawcy branży okołorolniczej.

 

IMG 2572
 
IMG 2577
 
IMG 2603
 
IMG 2604
 
IMG 2605
 
IMG 2570
 
IMG 2611
 
Późne popołudnie należało do sceny artystycznej, na której królowała muzyka i dobra zabawa. Jak na festyn przystało, nie mogło się obyć bez występów dzieciaków z niewodnickich placówek oświatowych: Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola „Puchatek”. W dobre humory wprawił nas kabaret BIESIADA POLSKA, a wir tańca porwała podlasianka Magda Niewińska. Wielu wzruszeń i ożywionych wspomnień pozostawił koncert gwiazdy wieczoru – zespołu Trzy Gitary. Publiczność śpiewała razem z muzykami grającymi na żywo znane utwory Czerwonych Gitar i ruszała się w rytm przebojów takich jak „Nie zadzieraj nosa”, „Już za rok matura”, czy „Kwiaty we włosach”.
 
IMG 2782
 
IMG 20180617 161656
 
IMG 2788
 
IMG 2829
 
IMG 2804
 
IMG 2806
 
IMG 2807
 
IMG 2897
 
IMG 2927
 
IMG 2931
 
IMG 2952
 
IMG 2954
 
IMG 2969

 

Jak zwykle na wysokości zadania stanęły Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy włączając się w organizację imprezy, za co składamy serdeczne podziękowania.
IMG 2943
 
IMG 2941
 
                                                                             ***
 
Celem imprezy jest promocja rozwoju obszarów wiejskich, zachowanie tradycji i dziedzictwa wsi podlaskiej, promowanie aktywnego wypoczynku oraz tworzenie sieci kontaktów i podnoszenia poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń rolników i hodowców.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.
 
IMG 2565
 
IMG 2760
 
IMG 2529

IMG 2521

IMG 2851