Zmień kontrast

Obrady XXXV sesji Rady Gminy

W dniu  23 maja 2018 r. odbyły się obrady XXXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna, zwołanej na wniosek Wójta Gminy.
O godz. 7.30 Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Kowalewicz powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek dzienny:
1. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na  . „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I‘
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Zakończenie obrad.

Konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Gminy spowodowana była potrzebą  zwiększenia środków finansowych wynikającą ze złożonych ofert przetargowych:

1) w kwocie 572.940 zł – na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w celu wykonania inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I”. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
2) w kwocie 101.999 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo- turystyczne”.

Place rekreacyjno – wypoczynkowe będą realizowane w następujących miejscowościach: Chodory, Juraszki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Tołcze i Zalesiany.

Konsekwencją dokonanych  zmian w  budżecie gminy była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029  oraz odrębna  uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. . „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I‘

Na zakończenie Pan Wójt zaprosił wszystkich na uroczystość Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 26 maja 2018 r.  w Turośni Dolnej.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

 

DSCF5279 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5277 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5282 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5283 Rozdzielczość Pulpitu

Wodociąg W19 - przepinka 24.05. BUDIMEX

W związku z przebudową wodociągu W19 na kontrakcie „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w m. Markowszczyzna” w dniu 24.05.2018 r. (czwartek) o godzinie 8 nastąpi przerwa w dostawie wody przy Niewodnicy Koryckiej (okolice skrzyżowania ul. Przemysłowa – Tadeusza Kościuszki). Szacowany czas przełączenia wody od 3 do 5h. Ponadto informujemy, że wody nie będzie miała tylko stacja paliw „Pronar” zaś u pozostałych odbiorców będzie słabsze ciśnienie na linii.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią

W sobotni wieczór 19 maja 2018 roku gościem Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej był Szymon Hołownia – dziennikarz prasowy i telewizyjny, publicysta, pisarz, a także działacz społeczny - założyciel Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka, ambasador Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Od tematu literatury rozpoczęła się rozmowa prowadzona przez Bożenę Bieryło, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, bowiem Szymon Hołownia to autor kilkunastu książek o tematyce społecznej i religijnej (m.in. „Tabletki z krzyżykiem”, „Ludzie na walizkach”, „Monopol na zbawienie”, „Bóg. Życie i twórczość”, "Ludzie na walizkach. Nowe historie”, „Bóg, kasa i rock'n'roll” - wspólnie z Marcinem Prokopem, „Last minute. 24h chrześcijaństwa na świecie”, „Niebo dla średnio zaawansowanych” - wspólnie z Grzegorzem Strzelczykiem, „Holyfood, czyli 10 przepisów na smaczne i zdrowe życie duchowe”, „Jak robić dobrze”, „Święci codziennego użytku”, „36 i 6 sposobów na to, jak uniknąć życiowej gorączki, czyli Katechizm według Szymona Hołowni”, „Instrukcja obsługi solniczki”, „Święci pierwszego kontaktu”).
W dalszej części rozmowy autor dzielił się bogatym doświadczeniem, jakim zaowocowała wieloletnia praca dziennikarska oraz dokąd zawiodła intuicja i umiejętność odczytywania potrzeb społecznych. Przede wszystkim jednak dzielił się tym, co stanowi fundament jego pracy, relacji z innymi, nadziei i radości życia. Była to opowieść o czynnym praktykowaniu dobra poprzez spotkania z potrzebującymi, przeplatająca się z osobistymi wspomnieniami z dalekiego Południa (Afryki), gdzie od kilku lat działają Fundacje Kasisi i Dobra Fabryka finansujące, m.in. działalność Domu Dziecka w Kasisi w Zambii, hospicjum w Kabudze w Rwandzie, wiejskiego szpitala i ośrodka leczenia głodu w Ntamugendze w Demokratycznej Republice Konga, spółdzielni rolniczej w Burkina Faso i szkoły zawodowej w Senegalu. Usłyszeliśmy, nie tylko o problemach i cierpieniu, ale także o codziennym życiu, bogatej kulturze, niezwykle rodzinnej atmosferze w tętniącym życiem i radością domu tworzonym przez siostry. O marzeniach, przyjaciołach i głowie pełnej pomysłów. Każdy, kto słuchał wie,  że  tacy ludzie jak Szymon Hołownia są potrzebni we współczesnym świecie.
 

Po spotkaniu gość rozdawał autografy oraz fotografował się z publicznością.

 
Nowy 1
 
IMG 1970
 
IMG 1964
 
IMG 1966
 
IMG 1969
 
IMG 1980
 
IMG 1992
 
IMG 1994
 
IMG 1995
 
                                                 IMG 2006
 
IMG 2011
 
IMG 2015