Zmień kontrast

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Załączniki:
Pobierz plik (Scan 104.PDF)Ogłoszenie[ ]

Błogosławiony sąsiad

Jak co roku w  Borowskich Olkach mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi  modlili się wspólnie pod pomnikiem poświęconym pamięci bł. Antoniego Beszty - Borowskiego. Mszę świętą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Herman. Na nabożeństwo przybyło kilkadziesiąt osób, był także Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć i pracownicy urzędu gminy. Miejsce rocznicowych modlitw nie jest przypadkowe.  To właśnie tu w Borowskich Olkach w 1880 roku przyszedł na świat błogosławiony Antoni Beszta - Borowski . Uczył się w Surażu i w Białymstoku, potem studiował w Seminarium Duchownym w Wilnie gdzie 17 sierpnia 1904 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Wilnie w kościele św. Rafała, następnie pracował w Surwiliszkach i Prużanie. Od 1920 roku był duszpasterzem w Bielsku Podlaskim pełniąc obowiązki proboszcza i dziekana bielskiego (od 1927 roku). Po wybuchu II wojny światowej bp. Kazimierz Bukraba mianował Antoniego Besztę - Borowskiego Wikariuszem Generalnym Diecezji Pińskiej. 15 lipca 1943 został aresztowany przez Niemców i tego samego dnia rozstrzelany w lesie w pobliżu Bielska Podlaskiego wraz z 49 innymi osobami. Uprzednio był przestrzegany przed mającym nastąpić aresztowaniem, ale nie chciał opuścić swoich parafian. 13 czerwca 1999 został beatyfikowany przez Jana Pawła II wraz z grupą polskich męczenników II wojny światowej. Jego relikwie zostały złożone w bocznym ołtarzu w bazylice Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim. We wsi Borowskie Olki, gdzie się urodził, znajduje się krzyż-pomnik poświęcony jego czci.
borowskie msza220
 
borowskie msza120
 
borowskie msza320
 
borowskie msza420
 
borowskie msza520
 
borowskie msza620
 
borowskie msza720
 
borowskie msza920
 
borowskie msza1020
 
borowskie msza220 2
 
borowskie msza120 2
 
borowskie msza320 2
 
borowskie msza520 2
 
borowskie msza420 2
 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

 

W 2014 r. po raz kolejny Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje udzielić pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników – tzw. „Wyprawka szkolna”.

 

Skorzystać z pomocy będą mogły dzieci:

 

- uczące się w II, III i VI klasie szkoły podstawowej,  z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.

 

- dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

- z klas II, III, VI szkoły podstawowej, w przypadku gdy  w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, zdarzenia losowe, z rodzin niepełnych, wielodzietnych,  itp.   Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.   

 

Wnioski można składać w terminie do 16 września 2014 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Turośń Kościelna, szczegółowe informacje oraz wniosek w załączeniu.

XXXIV sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VI Kadencji

sesjaXXXIV 1
Nadanie nazwy ulicy w Niewodnicy Kościelnej, oraz ustalenie opłat za przedszkole samorządowe, o tym między innymi decydowali Radni Gminni na ostatniej sesji w lipcu 2014 r. Już wiadomo ile zapłacą za przedszkole rodzice. Pierwsze pięć godzin pobytu dzieci w przedszkolu będzie bezpłatne. Pozostałe godziny będą płatne: złotówkę za jedno dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola, pięćdziesiąt groszy za drugie dziecko z rodziny, a za trzecie i kolejne opłaty nie będą pobierane.  Radni na sesji przyjęli  następujące uchwały:
1. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna.
2. W sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2014 rok.
3. W sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014- 2029
4. W sprawie udzielenia dotacji ochotniczym strażom pożarnym z Gminy Turośń Kościelna
5. W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna (ul. Cyprysowa).
6. W sprawie członkostwa Gminy Turośń Kościelna w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalnej Grupie Działania)
 
Szczegóły uchwał dostępne są w BIP-ie.
 
Interpelacje złożone na XXXIV Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna dnia 10.07.2014 r.
Radna Teresa Wiszowata:
zgłosiła potrzebę naprawy drogi wojewódzkiej nr 682, gdzie przy wjeździe do Turośni Dolnej jadąc od strony Białegostoku zapadł się asfalt (na wysokości posesji nr 15)
 Radny Wacław Danilczuk:
zgłosił potrzebę załatania ubytków w drodze na ul. Lipowej jadąc w stronę banku w Turośni Kościelnej
Radny Bogdan Mularczyk:
zgłosił potrzebę naprawy drogi gminnej oznaczonej nr geod. 567 w miejscowości Baciuty Wieś, gdzie spływająca woda spowodowała powstanie wyrwy (na wysokości posesji 1 i 2).
 
Wolne wnioski:
Radna Beata Dryl:
zgłosiła potrzebę poprawienia stanu chodnika na ul. Lipowej w Turośni Kościelnej, gdyż jest on pozapadany i nie spełnia swojej funkcji
 Radny Jerzy Bączek:
zapytał, czy będą podejmowane działania w związku ze starą szkoła w Tołczach, która ulega dewastacji
 Radny Sławomir Kowalewicz:
zgłosił potrzebę wycięcia krzaków na wyjeździe z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 682 w miejscowości Stoczki.
zapytał o termin zamontowania znaków uzupełniających pod znakami ograniczającymi tonaż w Niewodnicy.
 Radna Łucja Barbara Bień:
zapytała, czy w Niewodnicy Koryckiej będzie montowany próg zwalniający
 Sołtys wsi Zalesiany Sebastian Rybołowicz:
zgłosił potrzebę wykoszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Zalesianach
 Radny Bogdan Mularczyk:
w imieniu sołtysa wsi Zawady zgłosił potrzebę naprawy zadaszenia przy kominie na świetlicy wiejskiej we wsi Zawady.
 
Zgłoszone przez radnych interpelacje, które są w kompetencjach Gminy, Wójt zlecił do natychmiastowej realizacji. Sprawy, które dotyczą mieszkańców a nie są w zakresie działań Gminy, będą skierowane do odpowiednich jednostek i urzędów.
sesjaXXXIV 2
 
sesjaXXXIV 3