Budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski to główne założenie projektu opracowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pod nazwą Zielone Szkoły w Parkach Narodowych przebiegającego w dwóch etapach.
zielone szkoly220
 
 
zielone szkoly120
W ramach pierwszego etapu w dniach 6 – 10 maja 2013 roku uczniowie szkół podstawowych z Gminy Turośń Kościelna uczestniczyli jako pierwsi w Polsce w tygodniowym pobycie w Białowieskim Parku Narodowym realizując program pod hasłem „Misja Przyr(g)oda”. Podstawą jego było poznawanie różnorodności biologicznej, funkcjonowania ekosystemów i roli człowieka w przyrodzie głównie w formie zajęć terenowych. Były więc interesujące badania, wycieczki przyrodniczo-kulturowe, gry i zabawy przyrodnicze, poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami.
zielone szkoly320
 
 
zielone szkoly420
Pracownicy Parku, głównie pani Joanna Bober, dołożyli wszelkich starań, aby zajęcia były ciekawe, pożyteczne i przyjemne. Taka forma edukacji jest najbardziej efektywna i oczekiwana przez uczniów. Rezultatem tego pobytu było poszerzenie wiedzy i świadomości dzieci na temat przyrody, poznanie wspaniałości unikalnego na skalę Europy lasu naturalnego – Puszczy Białowieskiej, a także wzrost zaciekawienia i wrażliwości przyrodniczej.
Drugi etap Projektu polegał na sporządzeniu ścieżki przyrodniczo-kulturowej pod nazwą „Nieodkryte szlaki” w miejscu zamieszkania. Nasi uczniowie przygotowali dwie prace pod hasłem:
„Miejsca piękne, zapomniane
Chociaż często spotykane
Swojskie, rzadko odwiedzane
Miejsca znane a nieznane”.
Opisali w nich ciekawe miejsca przyrodnicze oraz zabytki kultury niektórych miejscowości naszej gminy. Jedna z prac nosi tytuł „Dwór – dzielnica Turośni Dolnej”, druga zaś „Wyprawa po skarby kultury i przyrody”. W opracowaniach uczniowie wykorzystali informacje zdobyte w ramach wywiadów z mieszkańcami wsi, zdjęcia wykonane w czasie zajęć terenowych, klucze do rozpoznawania roślin i zwierząt oraz mapy.
zielone szkoly620
 
 
zielone szkoly520
Projekt „Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to wspaniały i mądry pomysł na poprawę stanu środowiska naturalnego i zmianę świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, to dobra inwestycja na przyszłość.
Dziękujemy pomysłodawcom, organizatorom i panu Wójtowi.
 
Halina Szekalska
Koordynator Projektu
 

Poniżej udostępniamy broszurę "Wakacyjny Poradnik Pacjenta"

 szkola3
28 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele każdej ze szkół naszej Gminy rozpoczęli obchody tego dnia udziałem we mszy świętej, następnie w poszczególnych szkołach odbyły się oficjalne uroczystości. W obecności Pana Wójta, grona nauczycielskiego, rodziców, kolegów i koleżanek uczniom zostały wręczone świadectwa szkolne oraz nagrody za osiągnięcia naukowe i sportowe. Rodzicom najlepszych uczniów wręczono listy gratulacyjne, natomiast najbardziej zaangażowani w życie szkoły otrzymali specjalne podziękowania z rąk dyrektorów.
W tym roku wzorem roku ubiegłego zostały przyznane Nagrody Wójta Gminy dla najlepszych uczniów.
szkola2
szkola1
szkola4
Za wybitne osiągnięcia w nauce uhonorowani zostali następujący uczniowie:
- Katarzyna Czaczkowska -  Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej
- Karolina Halicka -  Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej
- Dominika Makowska -  Szkoła Podstawowa w Tołczach
- Weronika Maria Sowińska- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
- Karolina Bukłaho – Gimnazjum w Turośni Kościelnej
Dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień ten był okazją do podsumowania całorocznej  pracy, a  zarazem początkiem długo wyczekiwanego i zasłużonego wypoczynku.
Pan Wójt Grzegorz Jakuć, wszystkim dzieciom, młodzieży, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkół gratulował sukcesów oraz osiągnięć, życzył udanego wypoczynku, samych słonecznych dni, niezapomnianych wakacyjnych wrażeń oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
szkola6

Wójt Gminy Turośń Kościelna
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu oraz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
Załączniki:
Pobierz plik (Scan 100.PDF)Wykaz nieruchomości[ ]
Harmonogram
spotkań przedstawicieli firmy „MPO” w poszczególnych sołectwach
Gminy Turośń Kościelna
Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram_spotkan_przedstawicieli_firmy_MPO.doc)Harmonogram spotkań[ ]
Informacja
dotycząca
odbioru odpadów komunalnych
 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwestii gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2013 r., a także z występującymi trudnościami zaopatrzenia się w pojemnik na odpady zmieszane, Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje:
 
1. W przypadku, gdy nieruchomość nie została jeszcze wyposażona w pojemnik,
w miesiącu lipcu
 
odpady zmieszane mogą być gromadzone, a następnie wystawione przed posesję w zawiązanych workach. Odbiór nastąpi zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych.
 
Jednocześnie razem z odpadami zmieszanymi nie należy wystawiać odpadów zbieranych selektywnie!!!
(Odpady zebrane selektywnie będą odebrane w innym terminie)
 
2. Worki na selektywną zbiórkę odpadów będą sukcesywnie dostarczane mieszkańcom przez firmę MPO, najpóźniej w dniu pierwszego odbioru odpadów zmieszanych. Worki będą również dostępne w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna.
 
Do momentu otrzymania worków od firmy MPO, selektywną zbiórkę odpadów należy prowadzić używając dotychczasowych worków.
 
3. W dniach 27.06.2013 r. - 02.07.2013 r. w Państwa miejscowości będzie możliwość zakupienia lub dzierżawy pojemnika na odpady, bezpośrednio u przedstawiciela firmy MPO. Informacja o terminie spotkań dostępna jest na stronie internetowej www.turosnkoscielna.pl i tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.
Poniżej zamieszczamy terminarze zbiórki odpadów w miejscowościach
z terenu Gminy Turośń Kościelna - zbiórka selektywna oraz odpady zmieszane
22 czerwca 2013 roku w Turośni Dolnej odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością Jubileuszu 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej.
osp220
 
osp420
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków o godz. 16.00 przy świetlicy w Turośni Dolnej, którą koncelebrował Ksiądz Proboszcz Andrzej Rogoziński. Po zakończonej Mszy Świętej poświęcone zostały samochody pożarnicze jednostek z terenu Gminy Turośń Kościelna.
osp320
Uroczystość zgodnie z ceremoniałem rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości – Naczelnika OSP Turośń Dolna dh Piotra Oniśko.
Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć, który życzył wszystkim strażakom satysfakcji z pełnienia tej doniosłej społecznej roli.
osp520W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście:
Pan Mieczysław Kazimierz Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
Dh Romuald Wiszniewski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Bryg. Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
St. kpt. Andrzej Łęczycki – Zastępca Dowódcy JRG Nr 1 w Białymstoku
Podinspektor Andrzej Porowski – Komendant Komisariatu Policji w Łapach
Kpt. Maurycy Birula – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Radni Rady Gminy Turośń Kościelna na czele z Panem Bogdanem Mularczykiem – Przewodniczącym Rady Gminy.
osp120
W dalszej części uroczystości, na mocy uchwał Prezydiów Zarządów Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego, Gminnego Związku OSP RP przyznano odznaczenia związkowe wśród których znalazły się, min. Złote, srebrne i brązowe odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa.
osp620
 
osp720
Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej odznaczona została brązową odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz medalem za zasługi dla Ojczyzny przyznanym przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Z okazji jubileuszu 65-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej otrzymała listy gratulacyjne oraz pamiątki.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta z Kolna, natomiast układy taneczno – marszowe do muzyki orkiestry dętej zaprezentowała grupa mażoretek z Kolna.
osp820