Dyrektorzy szkół , przedszkoli, nauczyciele, nauczyciele emeryci , pracownicy oświaty z terenu Gminy Turośń Kościelna  w sobotę 12 października uroczyście obchodzili swoje święto w Trypuciach. Spotkanie zorganizował wójt Grzegorz Jakuć , który zwracając się do gości powiedział: „Jak co roku w sposób uroczysty chcemy podziękować za serce i zaangażowanie wkładane w długotrwały i nieraz niełatwy proces nauczania. W ciągu minionego roku szkolnego bardzo często dało się zauważyć , że nie brakuje Państwu ciekawych inicjatyw sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi naszej młodzieży.” Podczas spotkania wręczono nagrody finansowe Wójta Gminy Turośń Kościelna dla dyrektorów i nauczycieli szkół gminnych. Z kolei dyrektorzy szkół i przedszkoli nagrodzili wyróżniających się w minionym roku nauczycieli. Był też prezent muzyczny dla wszystkich gości, czyli występ zespołu Czarne Podkowy z Doniecka na Ukrainie. Muzycy podczas godzinnego koncertu zaśpiewali ballady i romanse rosyjskie i ukraińskie porywając zebranych gości do wspólnej zabawy i przyśpiewek.
den2013320
 
den2013220
 
den2013420
 
den2013620
 
den2013520
 
den2013720
 
den2013120
Gmina Turośń Kościelna była gospodarzem tegorocznego spotkania Białostockiego Obszaru Metropolitalnego. Do Dworku Rutkowskich przyjechali samorządowcy z gmin i powiatów wchodzących w skład BOM. Tematem konferencji było : „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych.” . Takie wspólne narady to także dobra okazja do wymiany doświadczeń tak potrzebnych do dobrego i efektywnego zarządzania gminami i miastami. „ To nas wzbogaca i pomaga w rozwijaniu działań , na których korzysta Białystok , ale korzystają także gminy ościenne.”- powiedział do zebranych samorządowców Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
bom120
 
bom220
W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej po raz drugi uczestniczy w Programie Youngster Plus. Jest to projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej i Gminą Turośń Kościelna we współpracy z Wydawnictwem Macmillan. Program pod hasłem „angielski – twoją szansą”, adresowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjów z terenów gmin wiejskich i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez naukę języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w podziale na dwie grupy, odpowiadające poziomowi zaawansowania językowego i prowadzone są przez nauczycielki gimnazjum w Turośni Kościelnej. Nauka odbywa się w miłej, przyjaznej atmosferze. Uczestnicy programu pracują w oparciu o metody aktywizujące, ciekawe i atrakcyjne dla uczniów, w tym metodę projektów. Korzystają z pracowni multimedialnej i tablicy interaktywnej, interesujących, interaktywnych programów do nauki języka angielskiego oraz pracowni informatycznej. Zajęcia zakończą się wręczeniem pamiątkowych certyfikatów oraz nagrodami za aktywność na zajęciach oraz za najwyższy wynik przyrostu wiedzy.
youngster120
youngster220
youngster320
youngster420
 

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Załączniki:
Pobierz plik (Scan 190.PDF)Ogłoszenie o przetargach[ ]
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, iż w dniu 20 września 2013 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Proces konsultacji prowadzony jest w formie online. Uwagi do dokumentu można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny dostępny na www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje-popw do momentu zakończenia konsultacji, tj. do dnia 25 października 2013 roku. Zebrane opinie i uwagi na temat kierunków wsparcia, określonych w dokumencie, zostaną wykorzystane w pracach nad ostateczną wersją Programu.
 
WOJEWODA PODLASKI
 
Maciej Żywno