Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Spotkanie to było okazją do podziękowania nauczycielom oraz pracownikom oświaty za ich trud, oddanie oraz wkład w wychowanie i nauczanie dzieci.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Maria Busłowska, serdecznie powitała wszystkich zaproszonych gości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się 13 października w świetlicy w Turośni Kościelnej.

Wójt Gminy Turośń Kościelna, Pan Grzegorz Jakuć, wyraził swoją wdzięczność wobec pedagogów za ich trud i zaangażowanie w proces nauczania. Podczas spotkania wręczył Nagrodę Wójta Gminy Turośń Kościelna pracownikom oświaty za ich szczególne zaangażowanie w życie szkół i przedszkoli w minionym roku szkolnym.

Następnie głos zabrali: Pani Ewa Chrabołowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, Pani Monika Mariola Kondracka - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach, Pani Barbara Oniśko - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej oraz Pan Marek Danilewicz - Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej z Oddziałami Przedszkolnymi "Bajeczka" w Niewodnicy Kościelnej. Wyróżnili oni nauczycieli i pracowników ze swoich szkół za ich wyjątkowe zaangażowanie i wkład w rozwijanie potencjału edukacyjnego uczniów. W uroczystości wzięli udział księża z parafii z gminy Turośń Kościelna.

Oficjalną część spotkania zakończył koncert zespołu "Nocny Patrol".

Aktualności

Powrót na początek strony