Szkolenie - Fotowoltaika jako źródło pożarów

Jak postępować w przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznych dowiedzieli się strażacy z gminnych jednostek OSP, 10 czerwca br. na szkoleniu zorganizowanym przez Gminę Turośń Kościelna.

Z inicjatywą nowatorskiego szkolenia wyszedł wójt Grzegorz Jakuć.

- Spotkanie zorganizowaliśmy z myślą o strażakach ochotnikach i przede wszystkim – w trosce o mieszkańców naszej gminy. Dzięki nabytej wiedzy, druhowie będą mogli odpowiednio reagować w przypadku pożaru systemów fotowoltaicznych – mówi wójt.

Gmina Turośń Kościelna od kilku lat dynamicznie działa w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Wielu mieszkańców skorzystało już z innowacyjnych rozwiązań i wyposażyło swoje domy w systemy OZE. Jak wiemy, nowe technologie ułatwiają życie, jednak generują też zagrożenia. Instalacja fotowoltaiczna, jak każdy system produkujący prąd, może ulec zapaleniu.

O prawidłowej reakcji na zagrożenia pożarowe na piątkowym spotkaniu, które odbyło się w sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej, opowiadał dr inż. Zbigniew Skibko – pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Przyczyną pożarów fotowoltaiki jest, m.in. niewłaściwe zaprojektowanie i wykonanie instalacji. Jak podkreślił dr inż. Zbigniew Skibko, akcję gaśniczą systemu PV należy przeprowadzać z niezwykłą ostrożnością, pamiętając o tym, że woda przewodzi prąd. Strażacy dowiedzieli się, m.in. że w pierwszej kolejności, zaleca się jak najszybsze odłączenie napięcia od budynku, na którym zainstalowane są moduły PV i wyłączenie falownika oraz zabezpieczenia prądu stałego instalacji. Choć moduły instalacji nie są łatwopalne, to istnieje ryzyko zapalenia dachu. W przypadku pożaru budynku na którym zamontowane są panele fotowoltaiczne, ogień powinniśmy gasić gaśnicą proszkową. Natomiast gaszenie płonących paneli wodą powinno odbywać się z odległości co najmniej 10 m od przewodów i paneli.

 

Aktualności

Powrót na początek strony