Złote Gody świętowały małżeństwa z Gminy Turośń Kościelna

Na ślubnym kobiercu stanęli 50 lat temu. 22 października br. w świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej zostali uhonorowani za pół wieku wspólnego życia.

Doniosły Jubileusz świętowało ponad 30 małżeństw z terenu gminy Turośń Kościelna. Z rąk Grzegorza Jakucia – wójta gminy, medal za długoletnie pożycie małżeńskie odebrały pary, które sakramentalne ,,tak” powiedziały sobie w 1969, 1970 i 1971 r.

Odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie uchwalono w 1960 r. ówczesną ustawą sejmową i, jak podkreślił wójt nawet wtedy, w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-politycznej, doceniono trwałość związku, rodziny jako bardzo istotny element naszego życia społecznego.

Słowa do Jubilatów skierowała również Magdalena Rosińska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej. Zaznaczyła, że odznaczenia Państwowe, nadane przez Prezydenta RP, są wyrazem społecznego uznania dla trwałości małżeństw i zasług w życiu rodzinnym.

- Państwa obecność tu dowodzi, że dochowaliście, wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem, nie – braniem; budowaniem, nie – niszczeniem, wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku – mówiła.

Grzegorz Jakuć podkreślił, że obecność Jubilatów jest dowodem na to, że można i warto szanować i wspierać się wzajemnie przez 50 lat.

- Też obecność Państwa rodzin świadczy o tym, że jesteście Państwo przykładem rodziny, gdzie wartości wiary i zasady życia społecznego są cenne i przekazywane następnym pokoleniom. Dzisiaj będę miał niebywały zaszczyt, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wojewody Podlaskiego przekazać Państwu to doniosłe odznaczeniemówił.

Radość współdzielili z Jubilatami przybyli goście: Jarosław Czech – przewodniczący Rady Gminy, proboszczowie ościennych parafii: ks. Andrzej Rogoziński, ks. Krzysztof Herman i ks. Andrzej Górski, Elżbieta Ożarowska – skarbnik gminy, Paweł Kondracki – sekretarz gminy i Magdalena Żukiewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Po doniosłej chwili uhonorowania każdej z par, słowa gratulacji i życzeń błogosławieństwa Bożego na dalsze lata wspólnego życia, w stronę małżeństw skierował też ks. proboszcz Andrzej Rogoziński. Głos zabrali także sami Jubilaci, którzy podziękowali organizatorom za zaproszenie i miłe przyjęcie. Wieczór umilił świętującym koncert zespołu „Autograf”.

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony