Ogłoszenie z dnia 19.10.2023 nr BZP.6840.2.2023 o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna, położonej w obrębie Turośń Kościelna, oznaczonej jako działka nr 641/86.

Aktualności

Powrót na początek strony