Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości przypadające 11 listopada, obchodzone jest przez mieszkańców gminy przy pomniku „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” w Niewodnicy Kościelnej.

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, m.in. Marek Malinowski – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mł. insp. Tomasz Organek – komendant Komisariatu Policji w Łapach, Waldemar Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Robert Jurczak – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego oraz bryg. Dariusz Koc – Komendant Miejski PSP w Białymstoku.

Pamiętajmy, że niepodległość to nie tylko wydarzenia historyczne, ale przede wszystkim nasze obecne postawy i działania. Dążmy do tego, aby nasza Mała Ojczyzna, nasza gmina Turośń Kościelna, była miejscem, w którym każdy z nas czuje się bezpiecznie. - mówił wójt gminy Turośń Kościelna.

Obecni byli także radni Powiatu Białostockiego: Bożena Bieryło i Paweł Kondracki, a także przedstawiciele samorządu gminy Turośń Kościelna, na czele z wójtem Grzegorzem Jakuciem oraz Dominik Maślach – Dyrektor Departamentu Zdrowia a także księża gminnych parafii: Andrzej Górski i Tomasz Powichrowski. Uroczystość zgromadziła dyrektorów szkół, druhów z jednostek ratowniczo-gaśniczych, poczty sztandarowe jednostek oświatowych oraz licznych mieszkańców gminy.

Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się pod pomnikiem. Zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn państwowy, a przy asyście honorowej druhów z gminnych jednostek OSP, podniesiono flagę na maszt. Radość z obchodów narodowego święta niepodległości podkreślała obecność licznej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dobre praktyki wśród najmłodszych kultywują również opiekunowie drużyn pożarniczych i harcerskich. Obecni byli druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Chodorach oraz harcerze z 37. Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej, którzy pełnili wartę honorową przy pomniku.

Pod pomnikiem kwiaty złożyli i zapalili znicze m.in. przedstawiciele Gminy Turośń Kościelna, w tym wójt Grzegorz Jakuć, przewodniczący Rady Jarosław Czech i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Maria Busłowska. Kwiaty złożyli delegacje organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, takich jak Klub Strzelectwa Sportowego "Legion Wschodni" oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy, a także przedstawiciele Klubu Seniora w Turośni Kościelnej oraz harcerze z 37. TDH „Feniks”. Nie zabrakło również delegacji szkół z terenu gminy Turośń Kościelna oraz Delegacji Klubów Radnych z gminy Turośń Kościelna.

Wieczorny koncert patriotyczny dostarczył uczestnikom wielu wzruszeń. Na scenie zaprezentował się chór Harmonica, który swoim występem poruszył publiczność.

 

 
Magdalena Owczarczuk
zdjęcia: Magdalena Owczarczuk

Aktualności

Powrót na początek strony