82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i dźwiękiem syren w gminie Turośń Kościelna uczczono pamięć o tragicznych wydarzeniach z września 1939 r.

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej delegacja samorządowa udała się w gminne miejsca pamięci: do Turośni Dolnej, Borowskich Gzików, Juraszek, Turośni Kościelnej i Tołcz. Grzegorz Jakuć – wójt gminy, Leszek Kondzior – radny, Paweł Kondracki – sekretarz, Bożena Bieryło – dyrektor GOK-u i dyrektorzy placówek oświatowych: Ewa Chrabołowska, Barbara Oniśko i Monika Kondracka złożyli kwiaty, zapalili znicze i minutą ciszy oddali hołd ofiarom hitlerowskich i radzieckich represji i poległym w obronie Ojczyzny.

Kultura

Powrót na początek strony