Podsumowanie Programu Kształtowanie Przestrzeni

Od października do grudnia 2022 r. GOK w Turośni Kościelnej realizował Program Edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”.

Podczas zajęć Architekt-Edukator przybliżył dzieciom i młodzieży aspekty przestrzeni zabudowanej, rodzaje dokumentów planistycznych i projektowych, regionalne tradycje architektoniczne i urbanistyczne, obowiązki, prawa oraz role odgrywane przez twórców i użytkowników przestrzeni zabudowanej. Słuchacze poznali m.in. rodzaje konstrukcji i materiałów budowlanych. Dowiedzieli się, jak zaprojektować budynek mieszkalny i świetnie odwzorowali projekty swoich domów. Z łatwością poradzili sobie z pomiarem sali zajęciowej.

Na zakończenie podjęli przygotowane przez prowadzącego wyzwanie. Zbudowali wieże z makaronu, sznurka, taśmy i pianek. Gratulujemy uczestnikom pomysłowości.

Kultura

Powrót na początek strony